NIEUWS

De ‘nieuwe’ vrijwilliger wenst flexibiliteit

Meer dan de helft van de Friezen doet wel eens vrijwilligerswerk. Dit betekent echter niet dat het eenvoudig is voor organisaties om vrijwilligers te werven en vooral om ze te behouden. Vrijwilligerswerk is populair maar in de loop van de jaren is de motivatie en tijdsbesteding wel veranderd. De ‘nieuwe’ vrijwilliger wil zich meer dan vroeger kunnen ontwikkelen in het vrijwilligerswerk en de tijdsbesteding duidelijk afperken. Vooral kortlopende activiteiten en projecten spreken aan en een deel van de vrijwilligers wil zelf invulling geven aan vrijwilligerswerk. Dat vraagt om flexibiliteit van zowel de organisatie als de vrijwilliger.

 

Een organisatie die met vrijwilligers werkt moet van alle markten thuis zijn. Een gezond financieel beleid voeren, anticiperen op wet- en regelgeving, mensen aansturen en vrijwilligers werven zijn nog maar enkele voorbeelden. En al deze zaken worden regelmatig opgepakt door vrijwilligers met beperkte tijd en geen ervaring/opleiding voor de rol die ze vervullen.

 

Ondersteuning

WELLZO Vrijwilligerswerk ondersteunt deze organisaties en vrijwilligers door het delen van kennis, verbinden, adviseren en trainen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. ”Wij brengen bijvoorbeeld door middel van matching vrijwilligers en organisaties bij elkaar, houden ons bezig met allerhande promotie- en waarderingsprojecten op het gebied van vrijwilligerswerk en we organiseren themabijeenkomsten. Ook geven we tips over goed vrijwilligersbeleid en buurtbetrokkenheid en adviseren we Leeuwarder bedrijven over lokaal maatschappelijk betrokken ondernemen”, legt Roos van der Meer uit.

Als projectleider vrijwilligerswerk is zij het eerste aanspreekpunt van het team en promoot ze vrijwilligerswerk. “Ik initieer en geef vorm aan nieuwe projecten.

Ook onderhoud ik contacten met diverse (maatschappelijke) organisaties, waaronder de sociale wijkteams van Amaryllis.”

 

Meer weten? 

Inschrijven of informeren naar de mogelijkheden van vrijwilligerswerk?

Neem eens een kijkje op de vacaturepagina op www.wellzo.frl of stap binnen,

elke werkdag kan dat tussen 10.00 en 16.00 uur.