NIEUWS

Feestelijke opening mantelzorgcafé in woonzorgcentrum Skilhiem

Op 28 februari vond de feestelijke opening van het eerste mantelzorgcafé in woonzorgcentrum Skilhiem in Stiens plaats. Diverse mantelzorgers kwamen genieten van muziek en sketches gemaakt door theatergroep Adyrf. Daarnaast was er de mogelijkheid om nogmaals een kijkje te nemen in het onlangs geopende appartement Ut fan hûs. Dit logeerappartement is een plek waar mensen die zorg nodig hebben één of meerdere nachten kunnen logeren om de mantelzorger te ontlasten. Vrijwilligers nemen de zorg dan tijdelijk over. Deze vorm van ‘respijtzorg’ geeft de mantelzorgers even rust en tijd om bij te tanken.

 

Ook was er de mogelijkheid voor mantelzorgers om met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen die hen interesseren. Het mantelzorgcafé is gratis, bedoeld voor mensen die zorgen voor iemand in hun gezin, familie of vriendenkring die (chronisch) ziek, beperkt of hulpbehoevend is. Het is voor deze groep mensen soms lastig om sociale contacten te onderhouden. De mantelzorgcafés zijn een ideale plek om contacten op te doen en meer op te steken over verschillende thema’s.

 

Het volgende mantelzorgcafé vindt plaats op 18 april tussen 10:00 uur en 11:30 uur in cultureel centrum de Skalm in Stiens. Wilt u graag weten welke onderwerpen besproken worden of verder op de hoogte blijven van de volgende mantelzorgcafés? Stuur dan een e-mail naar mantelzorg@wellzo.frl of bel met (058) 30 30 100. Als u belt, vraag dan naar Team Mantelzorg.