NIEUWS

Siroc rapt over jongerenwerk op opening WELLZO

Rapper Siroc, bij WELLZO werkzaam als jongerenwerker, sloot het officiële gedeelte af van de opening. Hij rapte over een jongere die het niet meer zag zitten, maar door ondersteuning van WELLZO jongerenwerk zijn leven weer op de rit krijgt.