REGIOWERK

In Menameradiel, Het Bildt, Leeuwarderadeel, Franekeradeel en Ferwerderadiel biedt WELLZO sociaal werk vanuit een breed zorgpakket. DIt pakket sluit nauw aan bij de gebiedsteams van waaruit we werken. Hiermee biedt WELLZO de nodige zekerheid in tijden dat de zorg zo verandert.  

 

WELLZO ziet haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om samen met de ketenpartners de leefbaarheid van de lokale samenleving te bevorderen. Dit doen we door sociaal isolement en achterstandsituaties te voorkomen of te verminderen. En ook door sociale integratie en participatie aan te moedigen.