Steun op maat

Steun op maat is een maatjesproject. De kracht van maatjesprojecten is dat zij de verbondenheid in de samenleving versterken.

 

Het is een project dat draait op vrijwilligers die iets kunnen betekenen voor mensen, die in moeilijke omstandigheden verkeren, geïsoleerd zijn geraakt of hulp willen bij het maken van goede keuzes.

 

Zo’n contact is wederkerig: ook het maatje doet nieuwe ervaringen op en geniet van het contact. Het gaat erom dat er vrijwilligers één-op-één worden gekoppeld aan iemand die even een coach, mentor of maatje nodig heeft.

 

Het bestrijdt eenzaamheid, geeft mensen een gevoel nuttig te zijn en kan de sociale cohesie versterken. Hiermee kan maatschappelijke uitval van betrokken burgers worden voorkomen.      

                                                                                    

Voor aanmeldingen en verdere informatie kunt u contact opnemen met Sieta Adema, via s.adema@wellzo.frl of (058) 30 30 100.