Sociaal werk in de gebiedsteams

WELLZO behoort tot een van de deelnemers in die gebiedsteams. 

 

Het sociaal werk in de gebiedsteams sluit aan bij de eigen kracht en het bestaande oplossingsvermogen van mensen en leert hen die krachten verder uit te bouwen. 

 

Vanuit deze gedachte wordt expliciete aandacht besteed aan samenwerking. Dit geldt naar gemeenten toe, maar ook naar zorgaanbieders, scholen, vrijwilligersorganisaties, Politie en vele andere partijen. Die samenwerking maken wij zo concreet mogelijk. 

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met WELLZO (058) 30 30 100.

 

Vanaf 1 januari 2015 kunt u ook met al uw vragen op het gebied van (jeugd)zorg, welzijn en werk terecht bij het gebiedsteam van uw gemeente. 

 

Telefoonnummers / emailadressen van de gebiedsteams zijn: