FRIJ-STIPER: BELANGRIJK VOOR HET SUCCES VAN ‘2018’.

Het succes van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 hangt voor een belangrijk deel af van vrijwilligers. Zij worden straks ingezet om van al die voorstellingen, evenementen en exposities in 2018 iets prachtigs te maken.

 

Een nieuwe dimensie

Dit bracht welzijnsorganisatie WELLZO, die al vele jaren een vrijwilligersprogramma heeft, op het idee om het vrijwilligerswerk een nieuwe dimensie te geven. Daartoe werden afspraken gemaakt met LF2018. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan het succes van 2018, maar moet dit programma ook worden voortgezet in de jaren erna: de zogenaamde Legacy.

 

Frij-Stiper: een nieuw begrip

Om aan te geven dat hier iets bijzonders gebeurt, is de naam Frij-Stiper geïntroduceerd. Dit is een nieuw Fries woord voor vrijwilliger. Onder de noemer Frij-Stiper zijn straks drie soorten vrijwilligers actief:

  • de gewone vrijwilliger (hiervan tellen de evenementen in onze provincie al velen);
  • de vrijwilliger die moeilijk een echte baan kan vinden en die zo een extra kans krijgt;
  • het maatje: de vrijwilliger die anderen helpt om zijn taken goed uit te voeren.

 

Asha Kalloe over Frij-Stiper 

 

Ieder op zijn manier

Al die vrijwilligers heten straks dus Frij-Stiper. Omdat het niet uitmaakt of je nu dik, dun, lang, breed, ervaren, beginnend, serieus, vrolijk, participant of miljonair bent. Iedere vrijwilliger helpt op zijn manier mee. Zet op zijn manier het beste beentje voor. En maakt met al die andere Frij-Stipers een feest van 2018!

 

Doe jij mee?

Zoals gezegd: de gewone vrijwilliger kan zich aanmelden bij de evenementen en projecten van LF2018. WELLZO richt zich vooral op de participanten en de maatjes. Dus als je zin hebt om als nieuwe vrijwilliger mee te doen, meld je dan aan bij WELLZO. En doe je graag mee als maatje? Prachtig! Want dan pak je de mooie taak om mensen die nog wat ondersteuning nodig hebben te laten uitgroeien tot een volwaardige vrijwilliger! Ook jouw aanmelding zien we graag bij WELLZO!

 

Meer weten?

Je vindt meer informatie op www.frij-stiper.frl.