Ontmoetingsplek en mantelzorgcafé

Er zijn ontmoetingsplekken voor wijkbewoners in de woonzorgcentra's Abbingahiem en Swettehiem in Leeuwarden en in Skilhiem in Stiens. U kunt er een kop koffie drinken, warm eten en meedoen met activiteiten.

 

Regelmatig is er een mantelzorgcafé, waar u terecht kunt voor advies over mantelzorg, bijvoorbeeld over de mogelijkheid om gebruik te maken van logeerappartementen.

 

U treft hier andere mantelzorgers, met wie u ervaringen kunt uitwisselen. U kunt alleen gaan, of samen met degene voor wie u zorgt.

 

Abbingahiem

Jonsoniusstraat 4, 8934 BM Leeuwarden

 

Swettehiem

Peter Sipmawei 290, 8915 EH Leeuwarden

 

Skilhiem

Nije Poarte 33, 9051 MB Stiens

Aanmelden als mantelzorger

Je kunt jezelf voor alle vormen van mantelzorgondersteuning rechtstreeks aanmelden bij WELLZO, Team Mantelzorg. Maar ook je huisarts, wijkverpleegkundige of sociaal werker kunnen jou aanmelden.

 

WELLZO komt langs voor een gesprek. Aan de orde komen vragen als: wat kan de zorgvrager zelf doen, wat moet worden overgenomen door de vrijwilliger en wat doet eventueel de thuiszorg.