NIEUWS

Commissaris van de Koning overhandigt kerstpakket aan vluchtelingen

Op woensdagmiddag 16 december 2015 werd door de Commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, de heer John Jorritsma, een bijzonder kerstpakket uitgereikt. Drie van de ruim 2000 in Friesland verblijvende vluchtelingen namen dit kerstgeschenk aan. De uitreiking op het Provinciehuis in Leeuwarden stond in het teken van het versterken van het welkomstgevoel van de vluchtelingen en het afgeven van een positief signaal naar de samenleving.

 

Voor vluchtelingen, van Friesland

Eind oktober is de stichting WELLZO gestart met een actie om alle vluchtelingen die eind december in Friesland verblijven een passend kerstpakket te geven. Volgens opgave COA gaat het dan om ruim 2000 vluchtelingen (crisis-, nood- en tijdelijke opvang). Het idee was om medewerkers van bedrijven en instellingen te vragen hun kerstpakket beschikbaar te stellen voor dit doel. Niet letterlijk hun kerstpakket, maar de financiën die daarmee gemoeid zijn.

 

Bijdragen van Friese organisaties

Bedrijven en fondsen hebben zich ingezet om voor de totale kosten van € 100.000 garant te staan. Het doel is behaald dankzij het Friesland College, ZuidOostZorg, Friese Poort, Fier Fryslan, Zienn, Alliade, Accolade, Royal Jongbloed, de Friesland Zorgverzekeraar, WELLZO én de fondsen Ritske Boelema Gasthuis, Herbert Duintjer, Cambuur Verbindt, Vitus, Amelanderhof, Nieuwe Stadsweeshuis, Sint Anthony Gasthuis, P.W. Janssen's Friesche Stichting en Old Burger Weeshuis.

Het mooie resultaat is ook mede mogelijk gemaakt omdat ongeveer 500 medewerkers hun eigen kerstpakket hebben afgestaan voor de vluchtelingen. Het resultaat van deze actie geeft aan dat er een groot maatschappelijk draagvlak is om ook in Friesland vluchtelingen op te vangen en het welkomstgevoel te versterken.

 

Kerstpakketten door Leeuwarden Unlimited

De afgelopen weken is door de Coöperatie Leeuwarden Unlimited UA hard gewerkt om een voor de vluchtelingen passend kerstpakket samen te stellen, in nauw overleg met het COA. Deze sociale coöperatie maakt het mogelijk dat mensen met een bijstandsuitkering en mensen die een steuntje in de rug nodig hebben parttime kunnen ondernemen. Op die manier krijgen zij de kans om hun talenten verder te ontwikkelen, meer  zelfvertrouwen op te bouwen en hun toekomst weer in eigen hand te nemen.

 

 

Voor alle vluchtelingen in Friesland

Via het COA ontvangen alle ruim 2000 in Friesland verblijvende vluchtelingen rondom de kerstdagen hun kerstpakket. Ze worden verspreid in de opvangcentra.

 

                

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.