NIEUWS

Gemeenten: samen voor extra kansen Vrijwilligers LF2018 (Frij-Stiper)

In het kader van Culturele Hoofdstad “LF2018” zullen volgend jaar meer dan 600 projecten worden uitgevoerd in de hele provincie Fryslân. Projecten die alleen succesvol kunnen zijn dankzij de inzet van vrijwilligers.

 

Die grote inzet van vrijwilligers moet ook extra kansen bieden aan mensen die al lange tijd niet meer deelnemen aan het arbeidsproces. Deze maatschappelijke doelstelling is gekoppeld aan Frij-Stiper: de vrijwilligersaanpak van LF2018.

 

Om ook in de regio inhoud aan deze doelstelling te geven is woensdag 7 juni om 9 uur de eerste uitvoeringsovereenkomst getekend door wethouder Paul Maasbommel namens de DDFK (Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland), Wietske de Koe (Timpaan), Eelke Nutman (Bolwerk) en Ernst Janssen (WELLZO, initiator van Frij-Stiper).

 

 

Met deze ondertekening zetten deze gemeenten en betrokken organisaties zich gezamenlijk in voor genoemde extra kansen. Er worden concrete afspraken gemaakt over financiën, aantallen, communicatie en ESF-registratie (i.v.m. EU-gelden). Deze afspraken zijn de noodzakelijke basis om iedereen te kunnen betrekken bij de mienskipsprojecten die gelieerd zijn aan LF2018 als de eigen culturele projecten in de regio.

 

Deze overeenkomst is de eerste van meerdere afspraken die met bijna alle gemeenten in Fryslân worden gemaakt. Hiermee komt een samenwerking tot stand die ook na 2018 extra kansen zal blijven bieden via het vrijwilligerswerk. Frij-Stiper is daarom een mooi voorbeeld van de Legacy van LF2018.

  

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.