NIEUWS

Jongerenwerk op school: Hoe gaat het met je?

Deze vraag is gemakkelijk gesteld, maar hoe groot is de kans dat je een eerlijk antwoord krijgt? “Hoe het met je gaat vertel je doorgaans alleen aan mensen die je kent en die je vertrouwt”, zegt Enna de Haan, teamleider jongerenwerk bij Welzijn Centraal. “En zeker jongeren zijn selectief in wie ze wat vertellen. Daar ligt dus een belangrijk onderdeel van ons werk: zorgen dat we vanuit onze professionaliteit naast de jongeren kunnen staan om vanuit die positie van waarde te zijn.”

 

Om meerdere redenen is het interessant om te weten wat jongeren bezighoudt. “Voor een goede ontwikkeling is het bijvoorbeeld noodzakelijk om er te zijn op de momenten dat het er toe doet. Liefst zo bijtijds mogelijk om problemen te voorkomen. Ook scholen realiseren zich dat en daarom is het jongerenwerk inmiddels actief op bijna alle scholen van het Leeuwarder voortgezet onderwijs”, vertelt De Haan. “Anders dan ouders of de docenten kunnen wij daar als een onafhankelijke partij aanwezig zijn om te signaleren en waar nodig te helpen.”

 

Social media

“Datzelfde doen we ook in de vrije tijd van de jongeren, wanneer ze op straat zijn of bij ons in de buurthuizen komen voor activiteiten. Op die manier krijgen we een goed beeld van wat er in de stad speelt en hoe het met individuele jongeren gaat”, vertelt jongerenwerker Claudia Duursma. “En vergeet de social media niet”, vult De Haan aan. “Ook daaruit kunnen wij stelselmatig veel informatie halen om indien nodig op te reageren tijdens een gesprek.”

 

Sparring

Jongeren zijn snel al heel mondig en vroegrijp. “Maar tegelijk zijn ze vaak onzeker, hebben ze ‘sparring’ nodig over waar ze mee bezig zijn. Dat bieden wij als een klankbord en rolmodel, maar ook als coach en vertrouwenspersoon. Soms ook bieden wij simpelweg dat wat ze thuis niet hebben. Een luisterend oor bijvoorbeeld of een bemoedigende klap op de schouder”, zegt jongerenwerker Johannes Dijkstra.

Met veel jongeren gaat het goed, maar bij een aantal is wel sprake van problematiek. Drank en drugs, verkeerde vrienden, verzuim op school, pesten, psychische problemen door scheidingen: ook dat zijn antwoorden op de vraag ‘Hoe gaat het?’. Duursma: “Het komt voor dat de problemen zich stapelen en wij als een spil in de hulpverlening andere partijen moeten inschakelen. Dat kan bijvoorbeeld het maatschappelijk werk van Welzijn Centraal zijn, maar ook een team van professionals uit andere instellingen.”

 

Multidisciplinair

“Wij werken dus vanuit een wat algemene taakstelling, die indien nodig ook multidisciplinair kan worden opgeschaald”, zegt Dijkstra. De Haan: “Bovendien is jongerenwerk onderdeel van een traject waarbij ook het jonge kind al in beeld komt, onder meer door de bevindingen van de Tienerwerkers die op basisscholen werken.” Dijkstra: “Een voordeel daarvan is dat we zo ook in beeld komen bij de ouders, liefst al wanneer er helemaal geen sprake is van problemen. De aanpak is dus breed, richt zich op preventie, maar kan ook erg doelgericht en specifiek oplossingsgericht worden.”

Zo’n tien jongerenwerkers zijn op deze manier actief in Leeuwarden en zij merken dat hun werk steeds beter en sterker voor het voetlicht komt. “We werken meer samen, wisselen beter informatie uit, zijn in staat om verwachtingen steeds meer op elkaar te laten aansluiten, zijn meer zichtbaar en maken nadrukkelijk deel uit van een netwerk waarin middels korte lijnen concrete resultaten worden geboekt”, concludeert De Haan.

 

Jongerenwerk

De jongeren- en tienerwerkers van Welzijn Centraal weten wat jongeren en tieners beweegt. Ze staan dichtbij de jongeren en bieden hen ondersteuning en begeleiding. Altijd vanuit een positieve invalshoek en gericht op kansen en mogelijkheden. Onderdelen van het jongerenwerk zijn jongerencoaching, op straat, ontmoetingen in de soos in de wijk en de stad (soos Eewal), meidenwerk, tienerwerk (10- 13 jaar) en jongerenwerk op school (Comenius, AOC, Piter Jelles, ROC Friese poort, ROC Friesland College). Er is ook een jongeren advies Raad (JAR), zij adviseren de gemeente over beleid gericht op jongeren.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.