NIEUWS

Unieke samenwerking ontlast mantelzorger

In de eigen wijk maatwerk in de zorg leveren en daarmee mantelzorgers ontlasten, is het doel van wijkgerichte respijtzorg. Palet, Noorderbreedte en WELLZO spraken op 30 september de intentie uit om het project wijkgerichte respijtzorg gezamenlijk uit te werken. Uniek is daarbij de brede samenwerking in de keten tussen zorginstellingen, welzijnsorganisaties, sociale wijkteams, vrijwilligers, wijkverpleegkundigen, ouderenbonden en informele zorgorganisaties.

 

Respijtzorg

Mantelzorgers zorgen vaak lange tijd voor ‘zieke’ familieleden of vrienden. Op dit moment is 1 op de 7 mantelzorgers zwaar belast of overbelast. Om de mantelzorger te ontlasten kan met respijtzorg de zorg een tijdje worden overgedragen aan anderen, zowel aan vrijwilligers als professionele (zorg)ondersteuners. Preventieve zorg dus, om overbelasting tegen te gaan.  

 

Aandachtscoach zorg

 

De kracht van wijkgerichte respijtzorg ligt in het ondersteunen en begeleiden van de mantelzorger. Degene die zorg nodig heeft gaat tijdelijk in een respijtappartement wonen of er komt iemand thuis om de zorg tijdelijk over te nemen. Op deze manier kan de mantelzorger het langer volhouden. Want kiezen voor jezelf, de zorg loslaten, vertrouwen krijgen is niet altijd gemakkelijk. De vrijwillige aandachtscoaches helpen daarbij.

 

WELLZO Vrijwilligerswerk heeft inmiddels een aantal vrijwilligers gevonden, die respijtzorg aan huis willen verlenen. Er zijn nog veel meer (zorg)vrijwilligers nodig om de respijtzorg thuis en in respijtappartementen mogelijk te maken. Volgens planning gaat deze vorm van zorg begin 2016 van start.

 

Op de foto, gemaakt door Natalia Balanina:

Namens  WELLZO, Noorderbreedte en Palet ondertekenen (v.l.n.r.) Ernst Janssen, Aukje van Kalsbeek en Roelof Jonkers de intentieverklaring.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.