NIEUWS

Unieke samenwerking realiseert mantelzorgondersteuning in de wijk

Palet, Noorderbreedte en WELLZO gaan samenwerken om in de eigen wijk maatwerk in de zorg te leveren en daarmee mantelzorgers te ontlasten. De organisaties ondertekenden op woensdag 25 november hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. Per januari 2016 start deze vorm van mantelzorgondersteuning in Leeuwarden. Uniek is de brede samenwerking tussen zorginstellingen, welzijnsorganisaties, sociale wijkteams, vrijwilligersorganisaties, wijkverpleegkundigen, ouderenbonden en informele zorg.

 

Mantelzorgers ontlasten

Mantelzorgers zorgen vaak lange tijd voor ‘zieke’ familieleden of vrienden. Op dit moment is 1 op de 8 mantelzorgers zwaar belast of overbelast. Om de mantelzorger te ontlasten kan met respijtzorg de zorg een tijdje worden overgedragen aan vrijwilligers. Dat is een hele stap. Want kiezen voor jezelf, de zorg loslaten, vertrouwen krijgen is niet altijd gemakkelijk. Met deze stap kan de mantelzorger het langer volhouden.

 

Maatwerk 

De kracht van wijkgerichte respijtzorg ligt in het ondersteunen en begeleiden van de mantelzorger. Degene die zorg nodig heeft gaat tijdelijk naar een logeerappartement of er komt vervangende zorg thuis. Vrijwilligers nemen de zorg dan tijdelijk over. De mantelzorger krijgt zo tijd voor zichzelf. De vrijwilliger en mantelzorger maken vooraf kennis met elkaar en de gewenste zorg wordt besproken, zodat maatwerk ontstaat. De vrijwilligers die dit doen zijn getraind voor dit werk en weten wat er van hen wordt verwacht. 

 

Vervangende zorg thuis

Door het overnemen van de zorg thuis door een vrijwilliger krijgt de mantelzorger tijd voor zichzelf. Dat kan voor één of meerdere dagen of nachten.

 

Logeerapparement

Mantelzorgers kunnen via WELLZO een logeerappartement aanvragen voor degene die ze verzorgen. Eventuele thuiszorg gaat gewoon mee. Er zijn logeerappartementen in Abbingahiem en Swettehiem in Leeuwarden. Verblijven kan op regelmatige basis (bijvoorbeeld één keer per maand een weekend of een dag per week) of incidenteel (bijvoorbeeld in geval van vakantie, een dagje uit of een geplande ziekenhuisopname).

 

Vrijwilligers gezocht

WELLZO Vrijwilligerswerk heeft inmiddels een aantal vrijwilligers gevonden. Er zijn nog meer (zorg)vrijwilligers nodig om de respijtzorg thuis en in logeerappartementen mogelijk te maken.