NIEUWS

Vrijwilligers gaven vluchtelingen welkom gevoel

Daarom: vrijwilligers bedankt voor jullie fantastische inzet voor de vluchtelingen in de noodopvang in Leeuwarden en Grou. Vluchtelingen voelden zich welkom dankzij jullie  fantastische bijdrage. 

 

Ruim 100 vrijwilligers waren maandag 12 september, op persoonlijk uitnodiging, aanwezig bij de afsluitende bijeenkomst na de sluiting van de noodopvang. Daar werden ze onder andere door burgemeester Ferd Crone bedankt.

 

Nog geen jaar geleden kwamen de eerste vluchtelingen Leeuwarden binnen. Via WE WILLEN WAT DOEN werden fantastische initiatieven aangeboden door burgers, scholen, organisaties. WELLZO had de taak om vraag en aanbod te coördineren. Dat werd gedaan met hulp van heel veel samenwerkingspartners en heel veel vrijwilligers! 

 

Het samenwerkingsproject WE WILLEN WAT DOEN is er trots op dat ze al deze mensen mogen bedanken die op wat voor manier dan ook hebben bijgedragen. Door het aanbieden van sport, materiaal, een activiteit, enzovoort. Vluchtelingen voelden zich welkom in de gemeente Leeuwarden! Dankzij uw fantastische bijdrage!

 

Voor zeshonderd vluchtelingen werd, nog geen jaar geleden, een deel van de WTC Expo hal ingericht als noodopvang. Begin dit jaar werd dit voortgezet voor 395 mensen in Heliconstate. Vanaf half november 2015 tot en met eind april 2016 werd de jeugdherberg in het dorp Grou ook ingericht als noodopvang voor tweehonderd vluchtelingen. De noodopvangen zijn inmiddels gesloten. De activiteiten van WE WILLEN WAT DOEN zijn daarom stopgezet.