NIEUWS

Wewillenwatdoen.nl gelanceerd!

Zo coördineren wij ‘vraag en aanbod’ van de activiteiten voor vluchtelingen in Leeuwarden.

 

Leeuwarden neemt verantwoordelijkheid

Het verhaal is bekend. Door oorlog en geweld ontvluchten steeds meer mensen hun land. Ze zoeken veiligheid. Ook in Nederland. Leeuwarden neemt hierbij verantwoordelijkheid en organiseert noodopvang. Vanaf 16 oktober komen hier tijdelijk ca. 600 mensen. Kinderen. Vrouwen. Mannen. Er wordt gezorgd voor een bed en voor maaltijden. En men krijgt de rust om op verhaal te komen. Maar deze mensen hebben ook behoefte aan ontspanning, aan beweging, aan contact.

 

We willen wat doen

Om de activiteiten zo goed mogelijk te laten verlopen wordt nauw samengewerkt tussen COA, Rode Kruis, VluchtelingenWerk Noord-Nederland, Coöperatie Amaryllis – Wijkteam West, Humanitas, Solidair Friesland, Kleurrijk Fryslân, Diaconaal Platform Leeuwarden, het Leger des Heils, Tûmba, de Leeuwarder HBO’s: NHL, Stenden en VHL, Leeuwarden-Fryslân 2018, WELLZO en de gemeente Leeuwarden. Maar ook vele bedrijven, verenigingen en particulieren WILLEN WAT DOEN. Om de gewenste hulp op de gewenste plek te krijgen hebben de samenwerkende organisaties een platform in het leven geroepen, inclusief website: WEWILLENWATDOEN.NL

 

Wat is nodig? / Wat kun je bieden?

Op deze site wordt aan de ene kant aangegeven welke hulp gewenst is. De genoemde organisaties geven hiervan een overzicht waarop men kan reageren als vrijwilliger. Daarnaast biedt de site aan bedrijven, instellingen, verenigingen en particulieren de mogelijkheid om hun aanbod kenbaar te maken. Het kernteam van WEWILLENWATDOEN.NL zorgt waar mogelijk voor de juiste match. Hierbij wordt het team ondersteund door studenten van de Leeuwarder HBO’s. Kernteam en studenten hebben een vast onderkomen: WEWILLENWATDOEN.NL opereert vanuit de winkelstraat van de NHL.

 

WEWILLENWATDOEN.NL is een gezamenlijk initiatief van de betrokken partijen. De Gemeente Leeuwarden initieert. NHL faciliteert. Vrijwilligersorganisatie WELLZO coördineert.

 

Klik hier voor het item over de opening van wewillenwatdoen.nl op GPTV en hier voor het interview met één van de medewerkers van het project.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.