Inzet studenten bij Wellzo Taalaanbod

Taalondersteuning voor Statushouders

 

Studenten kunnen  ervaring op doen en verantwoordelijkheid krijgen m.b.t. alle voorkomende taken.

Je leert de doelgroep kennen, krijgt zicht op het aanbod voor de doelgroep, de problematiek, de mogelijkheden en onmogelijkheden.

 

Werkzaamheden:

-Wekelijks werkoverleg 

-Overleg/ vergaderingen: Intern en extern

 

-m.b.t  deelnemers:

Aanmelding, kennismaking/ intake, plaatsen op dagdelen en communicatie met vrijwilligers, koppeling aan Taalmaatje, voortgang en doorstroom.

 

-m.b.t. vrijwilligers:

Sollicitatiegesprek, zakelijke afhandeling, kennismaking en start van het werk, begeleiden en trainen van vrijwilligers, groepsbijeenkomsten.

 

- dagdeel meedraaien met Taalondersteuning

Organiseren “extra” activiteiten. Zoals bezoeken van instellingen/opleidingen.

Uitnodigen gastsprekers.

 

Taal op Maat

Mocht het project Taal op Maat na de zomer vervolgt worden dan kunnen studenten ook daar ingezet worden. Naast de boven beschreven werkzaamheden kan de student meedraaien met de groepsbijeenkomsten van Taal op Maat en wekelijks 1 of meerdere individuele deelnemers begeleiden.

 

Interesse? Mail dan je motivatie naar Gerda Brendeke, g.brendeke@wellzo.frl